Rail Bracket

  • Diversified Elevator Guide Rail Brackets

    Диверсификацияланган лифт үчүн гидравликалык кронштейндер

    Лифтке багыттоочу рельстин алкагы багыттоочу темирди колдоо жана бекитүү үчүн таяныч катары колдонулат жана подъезд дубалына же устунга орнотулат. Бул багыттоочу темирдин мейкиндик абалын белгилейт жана багыттоочу темир жолдон ар кандай аракеттерди жасайт. Бул ар бир багыт рельс, жок эле дегенде, эки багыт темир кашаа менен колдоого алынышы керек. Кээ бир лифттер үстүңкү кабаттын бийиктиги менен чектелгендиктен, эгерде багыттоочу темир жолдун узундугу 800ммден аз болсо, бир гана багыттоочу темир кронштейн талап кылынат.